BeautyinMC,

Literary: Metro Beauty Queen

2/02/2018 10:01:00 PM Media Center 0 Comments

Ang tamis ng iyong ngiti’y umaakit ng mga bubuyog,
Ang liwanag ng iyong ganda’y bumibighani ng mga gamugamo,
Ang pungay ng iyong mga mata ay muling tinatawag ang umaga,
Ang kinang ng iyong buhok ay hinihigitan ang sa diyamante.

Alam kong tirik ang araw sa kinatatayuan mong kalsada,
Pero naroon ka’t ‘di inaalintana ang tagaktak ng pawis.
Kembot sa kaliwa, kembot sa kanan, yugyog dito, yugyog doon,
Masaya kang hawak-hawak ang iyong mahabang baton na parang isang mang-aawit.

Tumatamis ang iyong ngiti habang nakikinig sa maliit mong radyo,
Lumiliwanag ang iyong ganda sa kislap ng mga butil ng pawis sa iyong mukha,
Mapupungay ang iyong mga matang tila inaantok at gusto nang bumalik sa pagtulog,
Kumikinang ang iyong buhok na nagsisilbing tanging panangga sa init ng tirik na araw.

‘Di pansin ang may pandidiring tingin ng mga taong nagdaraanan sa mga inipon mong kalat,
Keri lang ang nangangamoy alimuom mo nang uniporme.
Para sa aleng aking araw-araw na nakakasalubong na nagwawalis,
Ikaw ang beauty queen ng Metro.

You Might Also Like

0 comments: