chancellor tan,

Chancellor Tan, bumisita sa UPIS

11/13/2017 08:05:00 PM Media Center 0 Comments
KAAGAPAY. Tinulungan ni Chancellor Tan ang isang mag-aaral na magsaliksik gamit ang kompyuter sa K-2 Library noong Oktubre 27. Photo Credit: Portia Dimabuyu

Binisita ni Chancellor Michael Tan ang 7-12, 3-6 at K-2 Library ng UPIS noong Oktubre 27.

Ayon kay Prop. Portia Dimabuyu, Bise Prinsipal para sa Administrasyon, ang personal na pagbisita ni Chancellor Tan ay bahagi ng plano niyang maghandog sa paaralan ng mga lumang libro ng kanyang mga anak.

Maliban sa mga silid-aklatan, sinilip din ni Chancellor Tan ang Administration Building sa 7-12 at ang bagong tayong Gymnasium. //ni Geraldine Tingco

You Might Also Like

0 comments: