chatty,

Literary (Submission): Mundo

10/13/2017 09:44:00 PM Media Center 0 Comments

Ikaw ang natatangi kong kakampi
Noong walang nanatili sa aking tabi.

Ikaw lang ang nanindigan sa akin
Noong lahat sila’y tumalikod sa akin.

Hindi mo ako sinukuan
Noong sinusukuan ko na ang aking sarili.

Ikaw.
Ikaw ang mahal ko.

Sinamahan mo ako
Sa mundo kong ako lang mag-isa.

Ikaw ang nagbigay ng kasiyahan
Sa araw-araw kong puro kalungkutan.

Minahal mo ako
Kahit mahirap akong mahalin.

Minahal mo ako
Sa panahong hindi ko kayang mahalin ang sarili ko.

Ikaw.
Ikaw ang aking knight in shining armor
Ang aking prince charming
#1 player
Bestfriend
At ikaw—
Ikaw ang mahal ko.

Kaya ipinapangako ko-

Na lagi mo akong magiging kakampi.
Nangangako akong ako’y mananatili,
Ika’y aking ipaglalaban.
Hindi kita tatalikuran.
Hindi ako susuko sa ‘yo,
At sasamahan kita sa kahit saanmang lupalop ng mundo.
Pasisiyahin kita sa abot ng aking makakaya.

Ipaparamdam ko sa‘yong sapat ka na,
Ipaparamdam ko sa‘yong karapat-dapat kang mahalin.

At hindi ako titigil na mahalin ka nang paulit-ulit
Dahil ‘yon lang ang kaya kong ibigay sa‘yo.
Bilang kapalit,
Sa pagsama mo sa aking mundo
Na ngayo’y mundo na nating dalawa.

Ipinaramdam mo sa aking mahal mo ako
Kaya ipaparamdam ko rin sa iyo
Na mahal na mahal
            Na mahal kita.

You Might Also Like

0 comments: